SSR

با توجه به تنوع تولیدSSR  تک فاز 50،30 و 80 آمپر و اتصال به روش TMS (Diuble thyristor anti parallel) در شرکت Willcoin و اولین تولید کننده SSR  آنالوگ در ایران با قابلیت تغییر ولتاژ از 5 تا 15 ولت شما میتوانید جریان دلخواه خود را بدست آورده کارت های SSR  ویل کوین قابل نصب بر روی ریل های استاندارد تابلویی با تیپ TH  و استفاده از سوکت جهت اتصال کابل ها، امکان تعویض قطعه برای کاربران بدون دانش تخصصی را به آسانی محقق مینماید

نکته های نصب صحیح SSR  بر روی هیت سینک و استفاده از گریس سیلیکون و اطلاعات لازم جهت استفاده صحیح در کاتالوگ همراه منحصول قید شده است که با رعایت این نکات SSR  خریداری شده شامل یک سال گارانتی تعویض قطعه می باشد

با نوجه به تنوع تولیدSSR  تک فاز 50،30 و 80 آمپر و اتصال به روش TMS (Diuble thyristor anti parallel) در شرکت Willcoin و اولین تولید کننده SSR  آنالوگ در ایران با قابلیت تغییر ولتاژ از 5 تا 15 ولت شما میتوانید جریان دلخواه خود را بدست آورده کارت های SSR  ویل کوین قابل نصب بر روی ریل های استاندارد تابلویی با تیپ TH  و استفاده از سوکت جهت اتصال کابل ها، امکان تعویض قطعه برای کاربران بدون دانش تخصصی را به آسانی محقق مینماید