کارت پروپرشنال

سیگنال روشن یا enable  و ورودی اینابیل نمونه ای از چندین ویژگی و برتری کارت های پروپرشنالی هستند که در شرکت ویل کوین بدست متخصصین حرفه ای و توانمند تولید می شوند. همچنین شما در صورت استفاده از  plc میتوانید به وسیله ولوم یا فرمان تا 10 ولت تغییرات را اعمال و کنترل کنید و با تنظیم دو پتانسیومتر موجود در کارت پروپرشنال دقت جریان دلخواه را بدست آورید

دسترسی به کارت های پروپرشنال معمولی و تقویت شده جهت شیرهای پروپرشنال با بیشینه ی 1.2 آمپر و 2.7 آمپر و بکارگیری در شیر رکسروت و بوش را دارید و کنترل فشار و سرعن را در سیستم های هیذرولیک بدست گیرید. کارت های پروپرشنال دو کانال نیز دارای سیگنال جداگانه تیغهno و تغذیه 24 ولت مستقل است