کارت رله

کارت رله ویل کوین

یک استانداردی برای کارت رله وجود دارد آن هم تعداد مبنای 2 است. به علت این که کارت های رله در درگاه های خروجی دستگاه های کنترل (پی ال سی) قرارمیگیرند از استاندارد کنترل مبنای 2 بهره میبرند یعنی تعداد کانال های کارت رله به این تعداد دیده میشود. کارت رله درتعداد 2 کانال تا 16 کانال استانداد است . با توجه به تعداد کانال های کارت رله ، سایز و قیمت آن نیز تغییر میکند. برای مثال یک برد رله 16 کاناله رو در نظر بگیرید که سایز و قیمت بیشتری دارد و در صورت برخورد با زمین احتمال زیاد غیر قابل استفاده میشود. پس درانتخاب کارت رله هوشیار باشید اگر کسی گفت یک کارت رله 16 کاناله از 2 کارت رله 8کاناله جای کمتری اشغال میکند باید گفت تفاوت این 2 فقط یک سانتی متراست اما خسارت آن بسیار بیشتر است.

رله شیر برقی
کارت رله شیر برقی