خدمات ما

[spacing desktop_height=”40″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][headings alignment=”text-right” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” heading_font_size=”34px” heading_line_height=”40px” subheading_font_size=”16px” subheading_line_height=”28px” heading_bottom_margin=”30px” heading=”خدمات ویل کوین در کارخانه محدود به تولید محصولاتی هم چونرله جرقه گیر، انواع سنسور القایی، انواع سنسور نوری، دیمر صنعتی، اس اس آر تک فاز، SSR آنالوگ، کارت SSR سه فاز، رله 4 کانال، رله 8 کانال، رله 16 کانال و کارت پروپرشنال نمی شود بلکه متخصصان ما همواره شما را در صنععت و کسب و کارتان همراهی می کنند با خدمات طراحی تخصصی بردهای پیشرفته و ساخت آنها به همراه تعمیرات قطعات الکترونیکی صنعتی”][/headings][spacing desktop_height=”40″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][buttons text=”تولیدات ما را از نزدیک ببینید” text_color=”#25db28″ border_color=”#2bce23″ rounded=”30px” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” text_color_hover=”#ffffff” background_color_hover=”#3fd824″ icon_style=”icon_style_1″ link_url=”https://willcoin.ir/portfolio/” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”20px” spread=”0px”][spacing desktop_height=”40″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”0″ smobile_height=”20″]
[spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][iconbox text_align=”align-right” wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”گارانتی” show_url=”yes” link_text=”جزییات گارانتی” link_url=”https://willcoin.ir/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c/” heading_font_size=”20px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_check_alt2″ description=”خدمات پس از فروش نامحدود برای اولین بار در ایران”][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][iconbox text_align=”align-right” wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”طراحی برد” show_url=”yes” link_text=”جزییات طراحی برد” link_url=”https://willcoin.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af/” heading_font_size=”20px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_easel” description=”طراحی و ساخت انواع برد های الکترونیکی وصنعتی به سفارش مشتری”][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][iconbox text_align=”align-right” wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”کاتالوگ محصولات” show_url=”yes” link_text=”جزییات طراحی برد” link_url=”https://willcoin.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af/” heading_font_size=”20px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_error-triangle_alt” description=”نکات لازم برای استفاده صحیح از محصولات”]
[iconbox text_align=”align-right” wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”خط تولید” show_url=”yes” link_text=”جزییات تعمیر برد” link_url=”https://willcoin.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af/” heading_font_size=”20px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_cogs” description=”خط تولید محصولات و قطعات الکترونیکی صنعتی ویل کوین”][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][iconbox text_align=”align-right” wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”تعمیرات برد” show_url=”yes” link_text=”جزییات تعمیر برد” link_url=”https://willcoin.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af/” heading_font_size=”20px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_tools” description=”تعمیرات انواع برد های الکترونیکی، صنعتی و خانگی”][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][iconbox text_align=”align-right” wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”مشاوره آنلاین” show_url=”yes” link_text=”برقراری ارتباط” link_url=”https://willcoin.ir/contact-us/” heading_font_size=”20px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_chat_alt” description=”با استفاده از برنامه واتس اپ روی موبایل”]
[spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”0″]
[spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″]
[spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″]
[spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”0″]
[contentbox alignment=”center” padding=”8% 12% 8% 12%” mobile_padding=”10%” translatex=”0″ translatey=”0″][singleheading alignment=”text-center” heading_color=”#265cdc” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” heading=”گارانتی شرکت ویل کوین”][spacing desktop_height=”28″ mobile_height=”28″ smobile_height=”28″][headings alignment=”text-right” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” heading_font_size=”41px” heading_line_height=”49px” subheading_font_size=”20px” subheading_line_height=”30px” heading_bottom_margin=”30px” heading=”خدمات پشتیبانی نا محدود”][/headings][textgroup alignment=”text-right” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” text1_font_size=”16px” text1_line_height=”28px” text2_font_size=”20px” text2_line_height=”30px” text1_bottom_margin=”30px” text1=”اصلی ترین و مهم ترین خدمت ما به مشتریان عزیزمان گارانتی محصولات و خدمات پشتیبانی نامحدود برای اولین بار در ایران می باشد ما همواره تلاش می کنیم تا بتوانیم از نظر خدمات پشتیبانی و گارانتی محصولاتمان با شرکت های بزرگ بین المللی در زمینه تولید محصولات الکترونیک رقابت کنیم”][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][buttons text=”راهنمای استفاده از گارانتی” text_color=”#03ce00″ border_color=”#e9e9e9″ rounded=”30px” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” text_color_hover=”#ffffff” background_color_hover=”#414042″ border_color_hover=”#414042″ link_url=”https://willcoin.ir/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c/” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”20px” spread=”0px” shadow_color=”#e9e9e9″ style=”outline”][/contentbox]
[spacing desktop_height=”93″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″]
[headings subheading_width=”700px” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” heading_font_size=”27px” subheading_font_size=”20px” subheading_line_height=”30px” heading_bottom_margin=”30px” heading=”استفاده از دستگاه مونتاژ SMD” subheading=”این دستگاه در واقع یک ربات کارتزن است که با استفاده از مکش هوا قطعات را بلند کرده و در سر جای خود قرار می دهد. برای راه اندازی اولیه این دستگاه باید وقت زیادی صرف کرد تا برنامه دستگاه، تنظیمات اولیه و جای گذاری ها و رول های قطعات را انجام داد، اما بعد از آن با سرعت بسیار بالایی شروع به چیدمان قطعات می کند. به همین دلیل ما برای تولیدات با حجم بسیار بالا استفاده از این دستگاه را برای کارگاه مونتاژ برد استفاده می کنیم”][/headings]
[spacing desktop_height=”60″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″]
[headings alignment=”text-right” subheading_width=”480px” heading_font_size=”20px” subheading_font_size=”15px” subheading_line_height=”23px” heading_bottom_margin=”18px” heading=”مزایای استفاده از خط تولید پیشرفته” subheading=”با استفاده از متخصصان با سابقه و مدیران با تجریه جهت بهبود کیفیت در خط تولید همواره علم، دانش و تکنولوژی را به تولیدات اضافه خواهیم کرد همچنین با این روش و کم شدن هزینه های تولید قیمت تمام شده را برای مشتریان کاهش دهیم”][/headings][spacing desktop_height=”47″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][advlist content_bottom_margin=”30px” animation=”yes” animation_effect=”fadeInRight” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0s” icon_type=”extraicon” icon_color=”#28c23e” icon_font_size=”20px” icon_position=”icon-top” icon_top_margin=”3px” content_color=”#414042″ content_font_size=”18px” icon_extraicon=”elegant-icon_check”]دقت بالا در عملکرد محصولات[/advlist][advlist content_bottom_margin=”30px” animation=”yes” animation_effect=”fadeInRight” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_color=”#28c23e” icon_font_size=”20px” icon_position=”icon-top” icon_top_margin=”3px” content_color=”#414042″ content_font_size=”18px” icon_extraicon=”elegant-icon_check”]استفاده از مواد پلی آمید درجه یک[/advlist][advlist animation=”yes” animation_effect=”fadeInRight” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.4s” icon_type=”extraicon” icon_color=”#28c23e” icon_font_size=”20px” icon_position=”icon-top” icon_top_margin=”3px” content_color=”#414042″ content_font_size=”18px” icon_extraicon=”elegant-icon_check”]گارانتی یکساله محصولات ویل کوین[/advlist][spacing desktop_height=”93″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″]
[parallaxbox top_padding=”30px” parallax_y=”-70px”]
[/parallaxbox]
[spacing desktop_height=”77″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″]